Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Velik. snímku

Můžete vybrat velikost pořizovaných fotografií. Počet fotografií, které můžete pořizovat, se liší podle vybrané velikosti snímku.

  1. – [Kvalita obr./Velikost] – [Velik. snímku] – požadované nastavení.
    • Velikost snímku je nastavena podle formátu vybraného jako [Formát souboru].

L (20,0M) (*)

L (15,0M)(*)

M (14,2M)

M (10,6M)

S (2,1M)

S (VGA)

*Pouze modely FDR-AX100/FDR-AX100E

Poznámka

  • Výchozí hodnota je M.
  • Nelze vybrat hodnotu L, je-li položka [Formát souboru] nastavena na možnost [XAVC S HD] nebo [AVCHD] (hodnota L se automaticky změní na M).
  • Velikost snímku vybraná pomocí tohoto nastavení se použije také pro fotografie pořízené funkcí Duální snímání.
  • Funkce [Zoom s jas. obraz.] slouží ke snímání fotografií velikosti M během nahrávání videa (Duální snímání) ve formátu [AVCHD] nebo [XAVC S HD] a k nahrávání fotografií velikosti L.