Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Chránit

U videí a fotografií můžete nastavit ochranu, aby nedošlo k jejich náhodnému vymazání. se zobrazí u chráněných snímků.

  1. Stisknutím tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
  2. Na obrazovce Prohlížení události vyberte položku a poté vyberte formát videa, pro který chcete ochranu nastavit.
    • Místo ikony se může zobrazit jiná ikona v závislosti na nastavení [Formát souboru] a formátu přehrávaného videa.
  3. – [Editace/Kopírování] – [Chránit] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Více snímků:

Umožňuje vybrat snímky, u nichž chcete nastavit ochranu. Vyberte typ snímku, pro který chcete ochranu nastavit, přidejte k požadovaným snímkům a poté vyberte položku .

Nastav. vše z události:

Umožňuje nastavit ochranu pro všechny snímky k vybranému datu najednou. Pomocí / vyberte datum, pro které chcete ochranu nastavit, a poté vyberte položku .

Odstr. vše z události:

Umožňuje odstranit ochranu u všech snímků k vybranému datu najednou. Pomocí / vyberte datum, pro které chcete ochranu odstranit, a poté vyberte položku .

Poznámka

  • Více dat vybrat nelze.