Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Opravit datab. obrazů

Soubor databáze snímků lze dle potřeby opravit, například pokud se zobrazí zpráva vyzývající k této opravě.

  1. – [Nastavení] – [Nastavení Média] – [Opravit datab. obrazů] – požadované záznamové médium a poté vyberte položku .

Tip

  • Chcete-li přehrávat soubory videí upravené v počítači nebo jiném zařízení a zapsané zpět na záznamové médium, ale na obrazovce Prohlížení události se nezobrazují žádné snímky, použijte funkci [Opravit datab. obrazů].