Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Napájení USB

Určete, zda se má použít funkce napájení prostřednictvím USB, když je videokamera připojena k zařízení USB, jako je například počítač.

Připojte dodaný modul akumulátoru k videokameře.

  1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Napájení USB].

Popis položek nabídky

Zap. (výchozí nastavení):
Je-li navázáno připojení vestavěným kabelem USB, napájení probíhá.
Vyp.:
Je-li navázáno připojení vestavěným kabelem USB, napájení neprobíhá.

Poznámka

  • Tato operace může spotřebovávat energii baterie.
  • Doporučujeme připojit zařízení USB, které je kompatibilní se standardem zdroje napájení 1 500 mA.