Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Jas displeje

Jas monitoru LCD lze upravit.

  1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Jas displeje] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Normální (výchozí nastavení):
Normální nastavení (normální jas).
Jasná:
Toto nastavení vyberte, není-li jas monitoru LCD dostatečný. Toto nastavení žádným způsobem neovlivňuje nahrané snímky.
  • Při použití napájecího adaptéru je položka [Jas displeje] nastavena na možnost [Jasná] automaticky.