Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Nastavení displeje

Můžete nastavit dobu zobrazení ikon nebo indikátorů na monitoru LCD během nahrávání.

  1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Nastavení displeje] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Auto (výchozí nastavení):

Zobrazí se přibližně na 3 sekundy.

Na monitoru LCD se zobrazí tlačítka pro nahrávání a zoom.

Zap.:
Zobrazuje se stále. Na monitoru LCD se nezobrazí tlačítka pro nahrávání a zoom.

Poznámka

  • V režimu přehrávání nelze měnit nastavení ikon nebo indikátorů na monitoru LCD.