Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Indikátor NAHRÁV.

Světelný indikátor nahrávání na přední straně videokamery lze vypnout.

  1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Indikátor NAHRÁV.] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Zap. (výchozí nastavení):
Indikátor nahrávání videokamery se rozsvítí.
Vyp. :
Indikátor nahrávání videokamery se nerozsvítí.