Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Zrušit Režim 24p (HDR-CX900E/FDR-AX100E)

Vraťte systém do režimu 50i zrušením režimu 24p.

  1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Zrušit Režim 24p] – .