Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Úspora energie

Nastavení podsvícení monitoru LCD a stav napájení videokamery lze změnit.

  1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Úspora energie].

Popis položek nabídky

Standardní (výchozí nastavení):
Podsvícení monitoru LCD zhasne automaticky, pokud videokameru ponecháte v klidu více než přibližně 1 minutu. Videokamera se vypne automaticky, pokud ji ponecháte v klidu více než přibližně 2 minuty.
Maximální:
Jas monitoru LCD se automaticky upraví podle jasu okolí. Podsvícení monitoru LCD zhasne automaticky, pokud videokameru ponecháte v klidu více než přibližně 15 sekund. Videokamera se vypne automaticky, pokud ji ponecháte v klidu více než přibližně 1 minutu.
Vyp.:
Podsvícení monitoru LCD je vždy zapnuté a jasné. Videokamera se automaticky nevypíná.

Poznámka

  • Toto nastavení lze použít jen při použití modulu akumulátoru.