Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Poznámky k nahrávání

Přečtěte si následující pokyny týkající se nahrávání.

Poznámka

  • Doba nahrávání se může lišit v závislosti na podmínkách nahrávání, objektu a na nastavení položky [NAHRÁV. režim].
  • Můžete nahrávat videa o maximálním počtu 9 999 scén ve formátu XAVC S nebo 3 999 scén ve formátu AVCHD. A ve formátu MP4 můžete nahrát dohromady maximálně 40 000 videí a snímků.
  • Nejdelší doba kontinuálního nahrávání videí je přibližně 13 hodin.
  • Videokamera používá technologii VBR (variabilní přenosová rychlost) a automaticky upravuje kvalitu obrazu podle nahrávané scény. Při použití této technologie však dochází k nepravidelnostem u údajů o nahrávací době. Záznamy rychle se pohybujících a komplexních obrazů jsou nahrávány vyšší rychlostí, což zkracuje celkovou dobu nahrávání.