Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Čištění povrchu pouzdra

  • Povrch pouzdra opatrně otřete měkkým hadříkem, například čisticí tkaninou či utěrkou na brýle.
  • Je-li videokamera velmi znečištěná, očistěte ji nejprve měkkým hadříkem navlhčeným vodou a poté suchým měkkým hadříkem.
  • Aby nedošlo k deformaci videokamery, poškození povrchové úpravy nebo poškrábání objektivu, neprovádějte následující:
    • Nepoužívejte chemikálie, jako například ředidlo, benzin, alkohol, chemické textilie, repelenty, insekticidy a opalovací krémy.
    • S videokamerou nemanipulujte, máte-li ruce potřísněny výše uvedenými látkami.
    • Videokameru nevystavujte dlouhodobějšímu kontaktu s pryžovými či vinylovými předměty.