Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Informace o ochranných známkách

 • Handycam a jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
 • AVCHD, logotyp AVCHD, AVCHD Progressive a logotyp AVCHD Progressive jsou ochranné známky společností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
 • PlayMemories Home, logo PlayMemories Home, PlayMemories Online, logo PlayMemories Online, PlayMemories Mobile a logo PlayMemories Mobile jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
 • Memory Stick, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , MagicGate, , MagicGate Memory Stick a MagicGate Memory Stick Duo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
 • InfoLITHIUM je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
 • BIONZ X je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
 • BRAVIA a Photo TV HD jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ a Blu-ray™ jsou ochranné známky společnosti Blu-ray Disc Association.
 • Dolby a symbol double-D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
 • Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
 • Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
 • Mac je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
 • iPhone a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
 • iOS je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc.
 • Intel, Pentium a Intel Core jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
 • Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA a WPA2 jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
 • DLNA a DLNA CERTIFIED jsou ochranné známky společnosti Digital Living Network Alliance.
 • Značka N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
 • “ a „PlayStation“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Computer Entertainment Inc.
 • Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
 • Facebook a logo „f“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Facebook, Inc.
 • YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google Inc.
 • Jiné názvy systémů a produktů uvedené v této příručce jsou obvykle registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných vlastníků. Označení ™ a ® nejsou v této příručce používána vždy.

Využijte větší nabídku zábavy na systému PlayStation 3 a stáhněte si aplikaci pro PlayStation 3 z obchodu PlayStation Store (v zemích, kde je k dispozici.)

Abyste aplikaci pro PlayStation 3 mohli používat, musíte si ji stáhnout a musíte mít účet v síti PlayStation Network. Aplikace je k dispozici v oblastech, kde dostupný obchod PlayStation Store.