Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Poznámky k licenci

TENTO VÝROBEK JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE K SOUBORU PATENTŮ AVC PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ SPOTŘEBITELSKÉ POUŽITÍ K NÁSLEDUJÍCÍM ČINNOSTEM

(i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO

(ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, KTERÉ BYLO KÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM PRO OSOBNÍ NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE LICENCOVANÉHO K POSKYTOVÁNÍ VIDEA AVC.

PRO JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ SE ŽÁDNÁ LICENCE NEUDĚLUJE.

DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C.

VIZ <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Software ve videokameře poskytujeme na základě licenčních ujednání s vlastníky autorských práv. V souladu s požadavky vlastníků autorských práv k těmto softwarovým aplikacím máme povinnost vás informovat o následujících skutečnostech. Přečtěte si následující.

Kopie licencí (v angličtině) jsou uloženy ve vnitřní paměti videokamery. Připojte videokameru k počítači v režimu Mass Storage a přečtěte si soubory ve složce „LICENSE“ na jednotce „PMHOME“.

Informace o použitém softwaru GNU GPL/LGPL

Videokamera obsahuje software, který podléhá následující všeobecné veřejné licenci GNU (dále jen „GPL“) nebo všeobecné veřejné licencí GNU Lesser (dále jen „LGPL“).

V rámci této licence máte právo přístupu ke zdrojovému kódu těchto softwarových programů a na jeho úpravy a redistribuci, a to za podmínek stanovených dodávanou licencí GPL/LGPL.

Zdrojový kód je k dispozici na webu. Ke stažení použijte následující adresu URL. Při stahování zdrojového kódu vyberte jako model videokamery FDR-AX100/HDR-CX900.

http://www.sony.net/Products/Linux/

Neobracejte se na nás s otázkami týkajícími se obsahu zdrojového kódu.

Kopie licencí (v angličtině) jsou uloženy ve vnitřní paměti videokamery. Připojte videokameru k počítači v režimu Mass Storage a přečtěte si soubory ve složce „LICENSE“ na jednotce „PMHOME“.