Digitální fotoaparát s výměnnými objektivyILCE-6000

Instalace „Remote Camera Control“

Stáhněte a nainstalujte aplikace z následující adresy URL:

Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/

Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/