Digitální fotoaparát s výměnnými objektivyILCE-6000

Přístup k aplikaci „Image Data Converter Guide“

Windows:

[Start][All Programs][Image Data Converter][Help][Image Data Converter Ver.4].

  • V prostředí Windows 8 spusťte aplikaci [Image Data Converter Ver.4] a z panelu nabídek → [Help] vyberte položku [Image Data Converter Guide].

Mac:

Finder → [Applications][Image Data Converter] [Image Data Converter Ver.4] a z panelu nabídek [Help] zvolte → položku [Image Data Converter Guide].