Digitální fotoaparát s výměnnými objektivyILCE-6000

Instalace aplikace PlayMemories Home

 1. Prostřednictvím internetového prohlížeče v počítači si z následující adresy URL nainstalujte PlayMemories Home.
  • Postupujte v instalaci a řiďte se instrukcemi na obrazovce.
  • Když je instalace dokončena, PlayMemories Home se spustí.
  • Pokud je na vašem počítači již nainstalován prohlížeč PMB (Picture Motion Browser), který se dodával k přístrojům zakoupeným před rokem 2011, bude přepsán aplikací PlayMemories Home. Použijte PlayMemories Home.
 2. Připojte přístroj a počítač přiloženým kabelem mikro USB.
  • K aplikaci PlayMemories Home mohou být přidány nové funkce. I když již aplikace PlayMemories Home byla v počítači nainstalována, připojte přístroj k počítači znovu.

A: Do multifunkčního terminálu/terminálu mikro USB

B: Do USB konektoru počítače

Poznámka

 • Přihlaste se jako správce.
 • Možná bude nutné restartovat počítač. Když se objeví výzva k potvrzení restartu, restartujte počítač podle zobrazených pokynů.
 • Může být nainstalováno rozhraní DirectX, závisí na prostředí vašeho počítače.

Tip

 • Podrobnosti o PlayMemories Home viz nápověda k PlayMemories Home nebo stránka podpory pro PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/) (pouze anglicky).