Digitální fotoaparát s výměnnými objektivyILCE-6000

O radách pro snímání

Zobrazí rady pro snímání podle zvoleného režimu snímání.

  1. Stiskněte tlačítko C2 (Vlastní 2), když je zobrazena obrazovka snímání.
  2. Stiskněte horní/spodní stranu řídicího kolečka pro výběr požadované rady pro snímání a pak stiskněte ve středu.

    Zobrazí se rada pro snímání.

    • Obrazovkou můžete rolovat stisknutím horní/spodní strany řídícího kolečka.

Tip

  • Pokud si chcete prohlédnout všechny rady pro snímání, vyberte MENU(Nastavení snímání) → [Sezn. tipů ke sním.].