Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Shading Comp.

Kompenzácia zatienených rohov displeja, čo spôsobujú určité vlastnosti objektívu.

  1. MENU (Custom Settings) → [Lens Comp.] [Shading Comp.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto (východiskové nastavenie):
Vykoná sa automatická korekcia tmavších rohov displeja.

Off:
Korekcia tmavších rohov displeja sa nevykoná.

Poznámka

  • Funkcia [Shading Comp.] je dostupná len vtedy, keď je pripojený objektív E-mount.
  • Korekcia množstva svetla okolo okrajov sa nemusí vykonať, a to v závislosti od typu objektívu.