Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Chro. Aber. Comp.

Vykoná sa redukcia odchýlky farieb v rohoch displeja spôsobená určitými vlastnosťami objektívu.

  1. MENU (Custom Settings) → [Lens Comp.] [Chro. Aber. Comp.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto (východiskové nastavenie):
Automaticky sa vykoná redukcia odchýlky farieb.

Off:
Korekcia odchýlky farieb sa nevykoná.

Poznámka

  • Funkcia [Chro. Aber. Comp.] je dostupná len vtedy, keď je pripojený objektív E-mount.