Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Distortion Comp.

Vykoná sa korekcia skreslenia displeja spôsobeného určitými vlastnosťami objektívu.

  1. MENU (Custom Settings) → [Lens Comp.] [Distortion Comp.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Automaticky sa vykoná korekcia skreslenia displeja.

Off (východiskové nastavenie):
Korekcia skreslenia displeja sa nevykoná.

Poznámka

  • Funkcia [Distortion Comp.] je dostupná len vtedy, keď je pripojený objektív E-mount.
  • V závislosti od pripojeného objektívu sa [Distortion Comp.] pevne nastaví na [Auto], pričom nebude možné zvoliť [Off].