Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Image Index

V režime prehliadania je možné zobraziť súčasne viacero záberov.

  1. Stlačte tlačidlo (Miniatúrne náhľady záberov) počas zobrazenia záberu.
    Ak chcete zmeniť počet záberov, ktoré sa majú zobraziť
    MENU(Playback) → [Image Index] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

12 Images (východiskové nastavenie)/30 Images

Návrat do zobrazenia jednotlivých záberov

Zvoľte požadovaný záber a stlačte v strede ovládacieho kolieska.

Rýchle zobrazenie požadovaného záberu

Zvoľte pruh naľavo od prostredia miniatúrnych náhľadov pomocou ovládacieho kolieska a potom stlačte hornú/spodnú stranu ovládacieho kolieska. Keď je pruh zvolený, môžete zobraziť prostredie kalendára alebo prostredie voľby priečinkov stlačením v strede. Navyše, režim zobrazenia je možné prepnúť voľbou ikony.