Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Počítač nedokáže rozpoznať tento výrobok.

  • Nastavte [USB Connection] na [Mass Storage].
  • Na pripojenie zariadení použite mikro USB kábel (je súčasťou dodávky).
  • Odpojte USB kábel a znova ho pevne pripojte.
  • Odpojte všetky zariadenia okrem tohto výrobku, klávesnice a myši od konektorov USB počítača.
  • Pripojte tento výrobok priamo k počítaču bez prepájania cez USB rozbočovač či iné zariadenie.