Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

S. Auto Img. Extract.

Nastaví sa možnosť uloženia všetkých záberov, ktoré boli nasnímané nepretržite v režime [Superior Auto].

  1. MENU (Custom Settings) → [S. Auto Img. Extract.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto (východiskové nastavenie):
Uloží sa jeden vhodný záber zvolený týmto výrobkom.
Off:
Uložia sa všetky zábery.

Poznámka

  • Aj keď nastavíte [S. Auto Img. Extract.] na možnosť [Off] s [Hand-held Twilight] zvoleným ako režimom rozpoznania scény, uloží sa jeden kombinovaný záber.
  • Keď je aktivovaná funkcia[Auto Obj. Framing], uložia sa dva zábery, aj keď nastavíte[S. Auto Img. Extract.] na [Auto].