Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

e-Front Curtain Shut.

Funkcia prvej lamely elektronickej uzávierky skráti časový posun medzi jednotlivými spusteniami uzávierky.

  1. MENU (Custom Settings) → [e-Front Curtain Shut.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On (východiskové nastavenie):
Použije sa funkcia elektronickej prvej lamely elektronickej uzávierky.

Off:
Funkcia elektronickej prvej lamely elektronickej uzávierky sa nepoužije.

Poznámka

  • Keď snímate s vysokými rýchlosťami uzávierky s pripojeným objektívom veľkého priemeru, na záberoch sa môže vyskytnúť rozmazaná oblasť, a to v závislosti od snímaného objektu alebo podmienok snímania. V takýchto prípadoch nastavte túto funkciu na [Off].
  • Keď sa používa objektív od iného výrobcu (vrátane objektívu značky Minolta/Konica-Minolta), nastavte túto položku na [Off]. Ak nastavíte túto funkciu na [On], správna expozícia sa nenastaví, alebo bude jas záberu nerovnomerný.