Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

FINDER/MONITOR

Nastaví sa spôsob prepínania zobrazenia medzi elektronickým hľadáčikom a displejom.

  1. MENU (Custom Settings) → [FINDER/MONITOR] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto (východiskové nastavenie):
Keď sa pozriete do elektronického hľadáčika, zobrazenie sa automaticky prepne na elektronický hľadáčik.
Viewfinder:
Displej sa vypne a záber sa bude stále zobrazovať v elektronickom hľadáčiku.
Monitor:
Elektronický hľadáčik sa vypne a záber sa bude vždy zobrazovať na displeji.