Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Soft Skin Effect (statický záber)

Nastaví sa efekt použitý na nasnímanie hladkej pokožky v rámci funkcie [Face Detection].

  1. MENU (Camera Settings) → [Soft Skin Effect] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off (východiskové nastavenie):
Funkcia [Soft Skin Effect] sa nepoužije.

On:
Použije sa [Soft Skin Effect].

Rada

  • Keď je funkcia[Soft Skin Effect] nastavená na [On], môžete zvoliť úroveň efektu.