Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Výrobok nefunguje správne.

  • Vypnite výrobok. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Ak je výrobok horúci, vyberte akumulátor a nechajte ho vychladnúť pred tým, ako skúsite toto nápravné opatrenie.
  • Ak sa používa sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa osobitne), odpojte napájací kábel. Znova pripojte sieťový napájací kábel a zapnite výrobok. Ak výrobok často opakuje rovnakú chybu, alebo napriek vyskúšaniu týchto riešení nefunguje, obráťte sa na svojho predajcu výrobkov značky Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.