Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Long Exposure NR (statický záber)

Keď nastavíte rýchlosť uzávierky na jednu sekundu alebo dlhšie (snímanie s dlhou expozíciou), redukcia šumu bude zapnutá počas otvorenia uzávierky. Pri zapnutí tejto funkcie sa redukuje zrnitý šum typický pre dlhé expozície.

  1. MENU (Camera Settings) [Long Exposure NR] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On (východiskové nastavenie):
Redukcia šumu bude aktívna počas otvorenia uzávierky. Keď prebieha redukcia šumu, zobrazí sa hlásenie a ďalšie zábery nebude možné nasnímať. Túto možnosť zvoľte pri priorite kvality záberu.
Off:
Redukcia šumu sa neaktivuje. Túto možnosť zvoľte pri priorite časovania snímania.