Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Funkcia tlačidla AEL

Keď priradíte určitú funkciu tlačidlu AEL, danú funkciu môžete spustiť jednoducho stlačením tlačidla AEL, keď je zobrazené prostredie informácií o snímaní.

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings] [AEL Button] → požadované nastavenie.

Funkcie, ktoré je možné priradiť, sa zobrazia v prostredí voľby položiek nastavenia.