Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Na displeji sa zobrazuje „--E-“.

  • Vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte. Ak problém pretrváva aj po vykonaní tohto postupu, naformátujte pamäťovú kartu.