Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

MOVIE Button

Nastavenie možnosti aktivácie tlačidla MOVIE (Videozáznam).

  1. MENU (Custom Settings) → [MOVIE Button] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Always (východiskové nastavenie):
Spustí sa snímanie videozáznamu, keď stlačíte tlačidlo MOVIE v ktoromkoľvek režime.

Movie Mode Only:
Spustí sa snímanie videozáznamu, keď stlačíte tlačidlo MOVIE len vtedy, ak je režim snímania nastavený na režim [Movie].