Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Self-timer(Cont)

Po 10 sekundách sa nepretržite nasníma počet záberov, ktoré ste nastavili. Môžete vybrať najlepší záber z niekoľkých nasnímaných záberov.

  1. MENU (Camera Settings)[Drive Mode][Self-timer(Cont)].
  2. Zvoľte požadovaný režim pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

Self-timer(Cont.): 10 Sec. 3 Img. (východiskové nastavenie):
Nasnímajú sa tri zábery po sebe 10 sekúnd po stlačení tlačidla spúšte.
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte začne blikať, ozve sa zvuková signalizácia a uzávierka sa spustí po 10 sekundách.

Self-timer(Cont.): 10 Sec. 5 Img.:
10 sekúnd po stlačení tlačidla spúšte sa po sebe nasníma päť záberov.
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte začne blikať, ozve sa zvuková signalizácia a uzávierka sa spustí po 10 sekundách.