Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Self-timer

Výrobok nasníma záber pomocou samospúšte s 10-sekundovým alebo 2-sekundovým oneskorením.

  1. MENU (Camera Settings)[Drive Mode][Self-timer].
  2. Zvoľte požadovaný režim pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

Self-timer: 10 Sec (východiskové nastavenie):
Nastaví sa samospúšť s 10-sekundovým oneskorením.
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte začne blikať a bude sa ozývať zvuková signalizácia dovtedy, kým sa nespustí uzávierka. Ak chcete zrušiť samospúšť, znova stlačte tlačidlo spúšte.

Self-timer: 2 Sec:
Nastaví sa samospúšť s 2-sekundovým oneskorením. Týmto sa zníži chvenie fotoaparátu spôsobené stlačením tlačidla spúšte.