Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Bracket order

Môžete nastaviť poradie snímania pre stupňovanie expozície a stupňovanie vyváženia bielej farby.

  1. MENU(Custom Settings)[Bracket order] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

0→-→+ (východiskové nastavenie):
Snímanie sa uskutoční v nasledujúcom poradí: 0 → − → +.

-→0→+:
Snímanie sa uskutoční v nasledujúcom poradí: − → 0 → +.