Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Zebra

Zebrí vzor sa zobrazí na časti záberu, ak úroveň jasu prekročí IRE, ktorú ste nastavili. Použite zebrí vzor ako návod na nastavenie jasu.

  1. MENU (Custom Settings) → [Zebra] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off (východiskové nastavenie):
Zebrí vzor sa nezobrazí.

70/75/80/85/90/95/100/100+:
Nastaví sa úroveň jasu.

Poznámka

  • Zebrový vzor sa nezobrazí počas pripojenia HDMI.