Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Sťahovanie aplikácií priamo do tohto výrobku pomocou funkcie Wi-Fi

Môžete stiahnuť aplikácie pomocou funkcie Wi-Fi bez pripojenia k počítaču.

  1. MENU(Application) → Application List(PlayMemories Camera Apps), potom stiahnite aplikácie podľa pokynov na displeji.
    Vopred si zriaďte servisné konto.

Poznámka

  • Keď je nastavenie IP adresy tohto výrobku [Manual], aplikácia sa nedá stiahnuť. Nastavte [IP Address Setting] na [Auto].