Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Odporúčané počítačové prostredie

Podrobnosti o odporúčaných počítačových prostrediach na sťahovanie aplikácií a pridávanie funkcií do tohto výrobku nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky: webová stránka
„PlayMemories Camera Apps“ (www.sony.net/pmca)