Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

“Remote Camera Control”

Pri použití „Remote Camera Control“ sú dostupné nasledujúce úkony v počítači.

  • Zmena nastavení a snímania tohto výrobku.
  • Záznam záberov priamo do počítača.
  • Vykonávanie intervalového snímania.

Použite tieto funkcie po voľbe MENU → (Setup)[USB Connection][PC Remote]. Podrobnosti o spôsobe používania „Remote Camera Control“ nájdete v Pomocníkovi.