Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

View on TV

Zábery môžete zobraziť na obrazovke TV prijímača s funkciou pripojenia k sieti ich prenesením z tohto výrobku bez pripojenia tohto výrobku a TV prijímača pomocou kábla. Pri niektorých TV prijímačoch sa možno budú musieť vykonať úkony priamo na TV prijímači. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s daným TV prijímačom.

 1. MENU(Wireless)[View on TV] → požadované zariadenie, ktoré sa má pripojiť.
 2. Keď chcete zobraziť zábery v rámci prezentácie, stlačte v strede ovládacieho kolieska.

  • Ak chcete zobraziť nasledujúci/predchádzajúci záber manuálne, stlačte pravú/ľavú stranu ovládacieho kolieska.
  • Ak chcete zmeniť zariadenie, ktoré sa má pripojiť, stlačte spodnú stranu ovládacieho kolieska a potom zvoľte [Device list].

Nastavenia prezentácie

Nastavenia prezentácie môžete zmeniť stlačením spodnej strany ovládacieho kolieska.

Playback Selection:
Voľba skupiny záberov na zobrazenie.

Folder View(Still):
Vykoná sa voľba z možností [All] a [All in Folder].

Date View:
Vykoná sa voľba z možností [All] a [All in Date Rng.].

Interval:
Vykoná sa voľba z možností [Short] a [Long].

Effects*:
Zvoľte z [On] a [Off].

Playback Image Size:
Zvoľte z [HD] a [4K].

*Nastavenia sú účinné len pre TV prijímač BRAVIA, ktorý je kompatibilný s danými funkciami.

Poznámka

 • Túto funkciu môžete použiť pri TV prijímači, ktorý podporuje DLNA.
 • Môžete zobraziť zábery prostredníctvom TV prijímača kompatibilného s funkciou Wi-Fi Direct alebo s funkciou pripojenia k sieti (vrátane káblovej TV).
 • Ak pripojíte TV prijímač a tento výrobok a nepoužijete funkciu Wi-Fi Direct, je potrebné najprv zaregistrovať váš prístupový bod.
 • Zobrazenie záberov prostredníctvom TV prijímača môže trvať istý čas.
 • Videozáznamy sa nedajú zobraziť na TV obrazovke prostredníctvom Wi-Fi. Použite kábel HDMI (predáva sa osobitne).