Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

„Image Data Converter“

„Image Data Converter“ umožňuje nasledovné:

  • Môžete upravovať zábery nasnímané vo formáte RAW pomocou rôznych korekcií, ako sú tónová krivka a ostrosť.
  • Môžete nastaviť zábery pomocou vyváženia bielej farby, expozície a [Creative Style], atď.
  • Môžete uložiť statické zábery zobrazené a upravené v počítači.
    Statický záber môžete uložiť buď vo formáte RAW alebo vo všeobecnom formáte súborov.
  • Môžete zobrazovať a porovnávať zábery vo formátoch RAW a JPEG nasnímané týmto výrobkom.
  • Zábery môžete zaradiť do piatich stupňov hodnotenia.
  • Môžete použiť farebné nálepky.