Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Select REC Folder

Môžete zmeniť záznamový priečinok, do ktorého sa budú ukladať zábery.

  1. MENU(Setup) → [Select REC Folder] → požadovaný priečinok.

Poznámka

  • Priečinok sa nedá zvoliť, keď zvolíte nastavenie [Date Form] .