Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Version

Zobrazí sa verzia tohto výrobku, objektívu a montážneho adaptéra.

  1. MENU(Setup) → [Version].