Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Folder Name

Snímané statické zábery sa budú ukladať do priečinka, ktorý sa automaticky vytvorí pod priečinkom DCIM na pamäťovej karte. Môžete zmeniť spôsob priraďovania názvov priečinkom.

  1. MENU(Setup) → [Folder Name] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Standard Form (východiskové nastavenie):
Tvar názvu priečinka bude nasledovný: číslo priečinka + MSDCF.
Príklad: 100MSDCF

Date Form:
Tvar názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka + Y (posledná číslica)/MM/DD.
Príklad: 10040405 (číslo priečinka: 100, dátum: 04/05/2014)

Poznámka

  • Tvar priečinka videozáznamov vo formáte MP4 sa pevne nastaví ako „číslo priečinka + ANV01“.