Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Cleaning Mode

Umožňuje vyčistenie obrazového snímača.

 1. MENU (Setup) → [Cleaning Mode] [Enter]
 2. Vypnite výrobok podľa pokynov na displeji.
 3. Odpojte objektív.
 4. Pomocou ofukovacieho zariadenia vyčistite povrch obrazového snímača a okolitú oblasť.
 5. Pripojte objektív.

Poznámka

 • Ofukovacie zariadenie sa s týmto výrobkom nedodáva. Použite bežne dostupné ofukovacie zariadenie.
 • Čistenie sa môže vykonávať len vtedy, keď je úroveň nabitia batérie (3 zostávajúce ikony batérie) alebo vyššia. Odporúča sa použitie sieťového adaptéraAC-PW20 .
 • Nepoužívajte ofukovacie zariadenie postrekovacieho typu, keďže môže rozptýliť kvapky vody dovnútra tela fotoaparátu.
 • Neklaďte špičku ofukovacieho zariadenia do dutiny za oblasťou bajonetu objektívu, aby sa špička ofukovacieho zariadenia nedotkla obrazového snímača.
 • Fotoaparát podržte s čelom nakloneným mierne nadol, aby vypadol prach.
 • Počas čistenia nevystavujte výrobok pôsobeniu žiadnych nárazov.
 • Pri čistení obrazového snímača pomocou ofukovacieho zariadenia, nevytvárajte príliš silný prúd vzduchu. Ak budete na snímač pôsobiť príliš silným prúdom vzduchu, vnútro tohto výrobku sa môže poškodiť.
 • Ak prach zostane aj po vyčistení výrobku podľa uvedeného postupu, obráťte sa na servisné stredisko.