Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

HDMI Info. Display

Voľba možnosti zobrazenia informácií o snímaní, keď sa tento výrobok a TV prijímač pripoja pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).

  1. MENU(Setup) → [HDMI Info. Display] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On (východiskové nastavenie):
Zobrazia sa informácie o snímaní zobrazeného záberu.

Off:
Informácie o snímaní zobrazeného záberu sa nezobrazia.