Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Finder Color Temp.

Nastaví sa farebná teplota elektronického hľadáčika.

  1. MENU (Setup) → [Finder Color Temp.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

-2 až +2:
Keď zvolíte „–“, prostredie hľadáčika sa zmení na teplejšiu farbu, a keď zvolíte „+“, zmení sa na studenšiu farbu.