Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Reset Network Set.

Všetky nastavenia siete sa resetujú na východiskové hodnoty.

  1. MENU(Wireless) → [Reset Network Set.] [OK].