Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Zobrazenie záberov prostredníctvom TV prijímača kompatibilného s „BRAVIA“ Sync

Po pripojení tohto výrobku k TV prijímaču, ktorý podporuje „BRAVIA“ Sync pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne), môžete ovládať tento výrobok pomocou diaľkového ovládača daného TV prijímača.

  1. Vypnite tento výrobok aj TV prijímač.
  2. Pripojte mikrokonektor HDMI výrobku ku konektoru HDMI TV prijímača pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).

  3. Zapnite TV prijímač a prepnite príslušný vstup.
  4. Zapnite tento výrobok.
  5. MENU(Setup) → [CTRL FOR HDMI] → [On].
  6. Stlačte tlačidlo SYNC MENU na diaľkovom ovládači TV prijímača a zvoľte požadovaný režim.

Poznámka

  • Len TV prijímače, ktoré podporujú „BRAVIA“ Sync, dokážu poskytnúť úkony SYNC MENU. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s daným TV prijímačom.
  • Ak tento výrobok vykonáva nežiaduce úkony ako odozvu na diaľkový ovládač TV prijímača, keď je tento výrobok pripojený k TV prijímaču od iného výrobcu pomocou pripojenia HDMI, zvoľte MENU(Setup) → [CTRL FOR HDMI][Off].