Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Akumulátor sa nenabil, aj keď kontrolka nabíjania na výrobku zhasla.

  • Uistite sa, že akumulátor je NP-FW50.
  • Batérie, ktoré sa nepoužívali dlhšie ako jeden rok, môžu byť znehodnotené.