Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

AF Micro Adj.

Umožňuje nastaviť a zaregistrovať automaticky zaostrenú polohu pre každý objektív, keď sa používa objektív A-mount s montážnym adaptérom LA-EA2 alebo LA-EA4 (predáva sa osobitne).

  1. Zvoľte MENU (Custom Settings)[AF Micro Adj.].
  2. Zvoľte [AF Adjustment Set.][On].
  3. [amount] → požadovaná hodnota
    • Môžete zvoliť hodnotu od -20 do +20. Voľbou kladnej hodnoty sa posunie automaticky zaostrená poloha smerom od tohto výrobku. Voľbou zápornej hodnoty sa posunie automaticky zaostrená poloha smerom k tomuto výrobku.

Poznámka

  • Odporúča sa, aby ste nastavili túto polohu za aktuálnych podmienok snímania.
  • Keď pripojíte objektív, pre ktorý ste už zaregistrovali hodnotu, daná zaregistrovaná hodnota sa zobrazí na displeji. [±0] sa zobrazí pri objektívoch, pre ktoré ešte hodnota nebola zaregistrovaná.
  • Ak sa ako hodnota zobrazí [−], znamená to, že už bolo zaregistrovaných celkovo 30 objektívov a žiadny nový objektív sa už nedá zaregistrovať. Ak chcete zaregistrovať nový objektív, pripojte objektív, ktorého registráciu je možné vymazať a nastavte jeho hodnotu na [±0], alebo resetujte hodnoty všetkých objektívov pomocou [Clear].
  • Použite [AF Micro Adj.] len s objektívmi značiek Sony, Minolta a Konica-Minolta. Ak použijete [AF Micro Adj.] pri objektívoch iných značiek, môže to ovplyvniť zaregistrovanú hodnotu. Nevykonávajte [AF Micro Adj.] pri nepodporovanom objektíve.
  • Nie je možné nastaviť [AF Micro Adj.] jednotlivo pre objektív značky Sony, Minolta a Konica-Minolta s rovnakými technickými parametrami.